MATERIAALI

Aloita tutkimusmatka Raamatun ihmeelliseen maailmaan! 

Yksi materiaalivihko sisältää 6-7 viikon kokonaisuuden, olettaen että ryhmä kokoontuu kerran viikossa. Lyhyemmillä kursseilla on käytössä yksi vihko, pidemmillä kursseilla käytetään kahta tai useampaa vihkoa. Vihko sisältää viikkokohtaisen johdannon, tehtävät ja kommentaarin. Yhden vihon hinta on 10 € / ryhmäläinen, plus mahdolliset postikulut.

Global-sarja

Global-sarja on CBS:n uudistettu, kevennetty kurssitarjotin. Aikuisten materiaalista ovat tällä hetkellä suomeksi saatavilla seuraavat kurssit:

Ruut & Ester


7 viikkoa

Uskovan elämä

Kirje Filemonille, Johanneksen kirjeet (1-3) ja Juudaksen kirje

12 viikkoa

Danielin kirja


12 viikkoa

Pastoraalikirjeet

Paavalin kirjeet Timoteukselle (1-2) ja Tiitukselle

12 viikkoa

Mooseksen kirja


30 viikkoa

Apostolien teot


30 viikkoa

Vanhempi CBS-materiaali

Tämä materiaali sisältää enemmän ristiviittauksia eri raamatunkohtiin ja enemmän kysymyksiä viikkoa kohden. Nämä kurssit poistuvat käytöstä sitä mukaa kun ne korvataan uudella Global-materiaalilla.

Jaakobin kirje

6 viikkoa

1. Johanneksen kirje

6 viikkoa

Kirje efesolaisille

6 viikkoa

Kirje filippiläisille 

6 viikkoa

Jumalan ihmeellinen kirja

Yleiskatsaus Raamattuun. Soveltuu erityisesti uudelle ryhmälle, jonka jäsenet eivät kaikki entuudestaan tunne Raamattua.

6 viikkoa

Jumalan ihmeellinen rakkaus

12 viikkoa

Jumalan Palvelijat

 Joosuan kirja, Tuomaren kirja, Ruutin kirja, Samuelin kirjat (1-2)

30 viikkoa

Lasten ja nuorten materiaali (C & Y)

Nuorille tarkoitettua Global-materiaalia ollaan parhaillaan suomentamassa. Myöhemmin julkaistaan myös pienemmille lapsille tarkoitettua materiaalia suomeksi.

Apostolien teot


30 viikkoa

...lisää tulossa!


Other languages - andra språk

Mer information om svenskt material hittar du på cbsisverige.se

You can also contact us in English! You may also want to consult these pages: www.communitybiblestudy.org | www.cbseurope.org

Arab, Russian and other groups in Finland

Please feel free to contact CBS Finland or CBS Europe.

Arabian- ja venäjänkielisistä ja muista Suomessa toimivista vieraskielisistä CBS-ryhmistä saat lisätietoja Suomen ja/tai Euroopan CBS:ltä.