MIKÄ ON CBS?

Keitä olemme, mihin uskomme?

Olemme sekalainen joukko kristittyjä eri seurakunnista. Meitä yhdistää rakkaus Jumalaan ja hänen Sanaansa. Olemme saaneet Raamatun kautta rohkaisua ja voimaa elämäämme. Uskomme, että Raamattu on ajankohtainen tänään ja että Jumala tahtoo puhua sen kautta jokaiselle. Tahdomme auttaa muitakin löytämään Raamatun avulla läheisemmän suhteen rakastavaan Jumalaan, jolla on hyvä suunnitelma meille kaikille. 

CBS on

  • yhteisöllistä raamatunopiskelua (Community Bible Study)
  • työkalu, joka auttaa seurakuntia lähetyskäskyn toteuttamisessa
  • globaali verkosto, joka yhdistää eri taustoista tulevia kristittyjä
  • tavoitteellista rukousta ihmisten tarpeiden ja Jumalan sanan leviämisen puolesta

Mitä CBS ei ole

  • Emme ole uskontokunta emmekä tunnustuskunta. Toimimme yleiskristilliseltä pohjalta.
  • Emme ole kirkkopoliittinen toimija. Keskitymme raamatunopiskelun edistämiseen.
  • Emme perusta seurakuntia. Autamme seurakuntia ja yksilöjä perustamaan pienryhmiä. Rohkaisemme pienryhmien jäseniä osallistumaan jonkin seurakunnan toimintaan.
  • Emme ole pelkkä materiaalitoimittaja. Koulutamme ja varustamme ryhmien ohjaajat sekä seuraamme ja tuemme ryhmien toimintaa ja rukoilemme niiden puolesta.

Kenelle CBS sopii

CBS-ryhmät sopivat kaikille, mitään ennakkovaatimuksia ei ole. CBS-ryhmä voi olla esim seurakunnan pienryhmä, kotisolu, perheen oma ryhmä, työpaikalla kokoontuva ryhmä tai vankilaryhmä. Esim. Alfa-kurssin käyneet löytävät CBS-ryhmästä luontevan kasvupaikan.

Lapsille ja nuorille on olemassa omat versionsa CBS-materiaaleista. Tämä mahdollistaa perheiden samantahtisen raamatunopiskelun kullekin ikätasonsa mukaisesti CBS:lle ainutlaatuisella tavalla. Lasten ja nuorten materiaalien suomentaminen on lähitulevaisuuden painopistealueemme.

CBS maailmalla

Community Bible Study sai alkunsa rukousvastauksena. Ensimmäinen ryhmä aloitti Yhdysvalloissa vuonna 1975, ja uusia ryhmiä alkoi syntyä nopeaan tahtiin. Tällä hetkellä CBS toimii 110 maassa ja materiaaleja käännetään 76 kielelle. Virtuaaliryhmien suosio kasvaa koko ajan. Euroopan CBS-perheeseen kuuluu n. 4 600 ihmistä 37 maassa. 

CBS Suomessa

  • Suomen ensimmäinen ryhmä aloitti vuonna 2000
  • Tällä hetkellä n. 10 ryhmää ja n. 90 ryhmäläistä